Plakete Državnega sveta 2023 – Javni poziv

Objavljeno

Splošno
Državni Svet

Na spletnih straneh Državnega sveta Republike Slovenije je objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših posameznikov in organizacij s področja civilne družbe za plakete Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023.
Državni svet Republike Slovenije bo v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v sredo, 20. decembra 2023, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

V letu 2023 bo podeljenih največ petnajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem, prostovoljkam in organizacijam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesne skupine Državnega sveta, komisije Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljstva. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko Državnemu svetu predložijo le en predlog za podelitev plakete, ki mora biti usklajen v sklopu zveze ali organizacije.

Dodatne informacije in kriterije za izbiro prejemnikov plaket lahko najdete v javnem pozivu, ki je dostopen na spletni strani: https://www.ds-rs.si/sl/plakete-priznanja.

Obrazec s predlogom za obravnavo je potrebno poslati najkasneje do ponedeljka, 6. novembra 2023, na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA« (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal).

Nazaj