Razpisi za občinske podpore

 • 12.06.2013
 • NOVO MESTO

  Javni poziv za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto za leto 2013.

  Mestna občina Novo mesto objavlja javni poziv za dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto za leto 2013. MONM sofinancira tiste prireditve, ki bodo izvedene v letu 2013, v obdobju od 15. 3. 2013 do 15.8.2013. Javni poziv je odprt od 15. 3. 2013 dalje, oziroma do porabe proračunskih sredstev.Na javni poziv lahko prijavijo športna društva in klubi, imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, - da prijavljajo prireditev, ki bo v celoti realizirana v letu 2013, v obdobju od 1.3.2013 do 30. 9. 2013, na javni površini v MONM.

  Več na: http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=9734

KOPER

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2013.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2013. Roki prijave:

 • 18. februar 2013 za prireditve, ki so se izvedle oz. se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2013,
 • 18. marec 2013 za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. maja do 30. septembra 2013,
 • 31. maj 2013 za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. julija do 30. septembra 2013,
 • 19. avgust 2013 za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2013.

Rok za oddajo vlog 19. 8. 2013

Več na: http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=24156

 

CELJE

Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj.

Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Roki za oddajo prijav:

 • 1. rok 22. 4. 2013,
 • 2. rok 11. 6. 2013,
 • 3. rok 1. 10. 2013.

Več na: http://moc.celje.si/javna-narocila/3207-javni-razpis-za-sofinanciranje-prireditev-projektov-in-dogodkov-v-mestni-obcini-celje-ki-niso-predmet-drugih-financiranj-iz-proracuna-mestne-obcine-celje-in-republike-slovenije-za-leto-2013

 

VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013.

Predmet razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine. Prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra za tekoče leto. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev. Rok za prijavo 30. 11. 2013.

 

KRŠKO

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2013.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2013. Rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. do porabe razpoložljivih sredstev.

Več na: http://krsko.si/1924/javni-razpis-za-sofinanciranje-dogodkov-v-obcini-krsko-za-leto-2013