Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

  • 11.06.2013
  • V ponedeljek 3.6. je bil objavljen razpis Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

    Skupno je razpisanih 1.275.000 eur in sicer od tega 50% za velike projekte (sofinanciranje od 60.000 do 120.000 eur) in 50% za srednje projekte (sofinanciranje od 20.000 do 60.0000 eur).

    Upravičeni prijavitelji: NVO

    Vsak upravičenec – NVO – je lahko prijavitelj ENEMU srednjemu in ENEMU velikemu projektu, ter je neomejeno partnerska organizacija v drugih projektih.

 

Partnerstva: partnerstva na nacionalni ravni so zaželena. Partnerji na projektu so lahko tudi občine in zasebne družbe – gospodarske ali negospodarske.

Mednarodno sodelovanje: dodatne točke projektu prinese sodelovanje z NVO inštitucijami iz Norveške, Islandije in Lihtenštajna.

Mednarodna partnerstva so dovoljena tudi z NVO iz držav koristnic Norveškega finančnega mehanizma in organizacijami kot so:WHO, IBRD, FAO, UNESCO, WTO, IPCC).

Upravičene prednostne naloge:Demokracija, Človekove pravice, Socialna enakost, Otroci in mladostniki, Varstvo okolja, Zagotavljanje blaginje in socialne pravice, Sredstva za organizacijski razvoj NVO

Upravičeni stroški:stroški dela projektne skupine; potni stroški;stroški zunanjih storitev;drugi manjši direktni stroški; sredstva za organizacijski razvoj NVO; administrativni stroški;stroški promocije. Nakup nepremičnin NI upravičen strošek.

Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev.

Rok za prijavo: 6.9.2013 do 12 ure

Oblika prijave: Dvostopenjska – do 6.9.2013 se odda krajša oblika opisa projektne ideje. V kolikor bo vaš projekt izbran v ožji izbor, pa se do 15.11.2013 odda celotna razširjena oblika opisa projekta.

Podrobnejši opis projekta na spletni strani Športne unije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu: http://norveski.nvosklad.si/razpisi

19. 6. 2013 bo v Ljubljani potekal otvoritveni dogodek FM v Sloveniji, kjer bodo sodelovali tudi predstavniki NVO iz Norveške in Islandije. Dogodek bo priložnost, da se NVO seznanijo s stanjem na prednostnih vsebinskih področjih na Norveškem in Islandiji ter da se srečajo s predstavniki njihovih NVO.

Od 1. do 4. 7. 2013 bodo po Sloveniji (Škofja Loka, Koper, Murska Sobota, Novo mesto) potekale delavnice za razvoj projektnih idej. Delavnice bodo namenjen tistim, ki bodo že imeli neke projektne ideje in jih bodo želeli s pomočjo projektnih svetovalcev nadgraditi, se povezati z ostalimi slovenskimi organizacijami ipd.

Udeležba na delavnici bo omejena na 30 oseb na delavnico.
Prijave bodo začeli zbirati 17. 6. 2013, takrat bodo objavili tudi podroben program delavnic.Več informacij na norveski@nvosklad.si