VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA UPRAVNIKA ŠPORTNE HIŠE ILIRIJA

  • 11.06.2013
  • ilirijaNa podlagi sklepa Izvršnega odbora vabi Športna unija Slovenije vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za upravnika Športne hiše Ilirija na Vodnikovi 155 v Ljubljani.

    Ponudbe morajo biti v celoti pripravljenje v skladu z navodili zapisanimi v spodaj priloženemu dokumentu ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

Ponudba mora zajemati naslednje elemente:

  • Cena za mesečno sodelovanje brez DDV,
  • potrdilo o opravljanju dejavnosti upravnika (izpis iz AJPES-a),
  • predstavitev podjetja in reference,
  • potrdilo (potrdila) poslovne banke, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred datumom objave tega vabila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do vključno 26. 6. 2013.

Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si) ali v pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-3/2013), ki jo bo naročnik prejel do dne 26. 6. 2013. Vse nepravočasno prispele ponudbe bo naročnik izločil iz postopka obravnavanja ponudb.

Vse informacije v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe se lahko dobi le v pisni obliki in sicer tako, da se morebitna vprašanja pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si.

RAZPIS (pdf)