• VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA UPRAVNIKA ŠPORTNE HIŠE ILIRIJA

  Razpisi 11.06.2013

  ilirijaNa podlagi sklepa Izvršnega odbora vabi Športna unija Slovenije vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za upravnika Športne hiše Ilirija na Vodnikovi 155 v Ljubljani.

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljenje v skladu z navodili zapisanimi v spodaj priloženemu dokumentu ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

 • Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

  Razpisi 11.06.2013

  V ponedeljek 3.6. je bil objavljen razpis Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

  Skupno je razpisanih 1.275.000 eur in sicer od tega 50% za velike projekte (sofinanciranje od 60.000 do 120.000 eur) in 50% za srednje projekte (sofinanciranje od 20.000 do 60.0000 eur).

  Upravičeni prijavitelji: NVO

  Vsak upravičenec – NVO – je lahko prijavitelj ENEMU srednjemu in ENEMU velikemu projektu, ter je neomejeno partnerska organizacija v drugih projektih.
 • Priložnost za organizacije, ki delajo z otroki

  Razpisi 11.06.2013

  Slovenska filantropija poziva organizacije, ki se ukvarjajo z delom z otroki, da oblikujejo ponudbe za korporativne prostovoljske akcije. Eno izmed podjetij namreč išče priložnosti za prostovoljstvo v vseh regijah, in sicer jih zanimajo tako akcije, ki so primerne za najmanj 20 ljudi, kot tudi take, ki bi se jih udeležili posamezniki (v vsaki regiji bi želeli izvesti 2 taki manjši akciji).

  V letošnjem letu se želijo osredotočiti na delo z otroki, svojim zaposlenim pa bodo v septembru ponudili 5 dni za dobrodelnost. Izkoristite priložnost in nam posredujte svoje predloge.

  Več na: www.filantropija.org

 • VABILO K ODDAJI PONUDBE

  Razpisi 13.05.2013

  Na podlagi sklepa Izvršnega odbora št. 14-1/2013 Športna Unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za opravljanje odvetniških storitev v imenu in za ŠUS ter računovodskih storitev za ŠUS.

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v spodnjih dokumentih ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

  Odvetniške storitve.pdf

  Računovodske storitve.pdf

 • POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE KOMISIJ IO ŠUS

  Razpisi 08.05.2013

  Športno unijo Slovenije gradijo članice in zavzeti posamezniki, ki svoje znanje in čas vlagajo v napredek zveze. V Izvršnem odboru ŠUS-a si želimo čim več sodelovanja z vami in vas zato vabimo, da se nam pridružite v delovnih telesih, in sicer na tistih področjih, ki vas najbolj zanimajo. Želimo si odbore, ki bodo močni v znanju ter uravnoteženi po spolu, izkušnjah, športni dejavnosti in regijski zastopanosti. Vabljeni k oddaji predlogov svojih kandidatinj in kandidatov ter tako k graditvi ŠUS-a!

  Vaše predloge pričakujemo do vključno 15. maja 2013; za pravočasno prispele kandidature se bo štel datum posredovane elektronske pošte (poslati na: info@sportna-unija.si) ali datum poštnega žiga na ovojnici (poslati na: ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Za Komisijo za predpise«). Vsaka članica lahko predlaga največ dva kandidata v dve različni komisiji, morda z željo po različnem spolu.