Vključite se v mrežo podizvajalcev programov ŠUS

Vključite se v mrežo podizvajalcev programov ŠUS

  • 25.10.2018
  • Pričeli smo s pridobivanjem sredstev za izvedbo programov ŠUS v letu 2019. Članice tako vabimo, da se skladno s svojimi dejavnostmi priključite izbranim programom.

Športna unija Slovenije bo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2019 prijavila svoje programe, ki bodo vključevali mrežo podizvajalcev. V kolikor bo ŠUS uspešen pri kandidiranju na razpis FŠ za posamezni program, bo ŠUS sofinanciral izvedbo posameznega programa lokalnim izvajalcem skladno z razpisnimi pogoji Fundacije za šport

V priponki prilagamo kratek opis programov ŠUS z mrežo podizvajalcev, za katere je k vlogi na Javni razpis Fundacije za šport 2019 potrebno priložiti Izjave podizvajalcev in kopije diplome strokovne usposobljenosti oz. izobrazbe strokovnega kadra kot obvezno prilogo. Opis je namenjen lažji odločitvi za vključitev v mrežo podizvajalcev, za več informacij pa smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu sus@sportna-unija.si ali telefonski številki 031 397 378.

Prijazno vas prosimo, da nam izpolnjeno in podpisano izjavo ter kopije diplome strokovne usposobljenosti oz. izobrazbe strokovnega kadra, ki bo izvajal program(e), pošljete skenirano po e-pošti na naslov sus@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje do torka, 6.11.2018.