Razpis za dejavnosti na področju telesne vadbe starejših

Razpis za dejavnosti na področju telesne vadbe starejših

  • 29.06.2018
  • Nacionalni program Aktivno staranje povezuje projekta Jutranja telovadba 1000 gibov in Festival aktivnega staranja. Vabimo članice Športne unije Slovenije, da se pridružijo programu.

Aktivno staranje je nacionalni program, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za starejše vključuje osveščanje javnosti, s poudarkom na starejši populaciji in strokovnih delavcev na področju telesne vadbe starejših, o pomenu varne in učinkovite vadbe, ki je ustrezno prilagojena tej populaciji. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. Namen projekta je starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost.

Predmet razpisa je sofinanciranje redne telesne vadbe za starejše v okviru projekta JUTRANJA TELOVADBA 1000 GIBOV in sofinanciranje enodnevnih dogodkov FESTIVAL AKTIVNEGA STARANJA, v okviru katerih se izvedejo raznovrstni vadbeni programi, testiranja telesne pripravljenosti in delavnice oziroma predavanja za osveščanje starejših o pomenu telesne dejavnosti v tretjem življenjskem obdobju za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost, na katerih sodeluje tudi strokovno usposobljen kader, ki vodi programe vadb za starejše. Razpis bo letos potekal od 18. junija do 30. oktobra 2018 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Vsako društvo oziroma športna organizacija lahko kandidira z VEČ programi, in sicer morajo biti enodnevni dogodki Festival aktivnega staranja izvedeni v obdobju med 1. aprilom in 30. oktobrom 2018, programi redne telesne vadbe (posamezen program najmanj 60 ur) pa morajo biti izvedeni v letu 2018 . Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za organizacijo in izvedbo programov redne telesne vadbe za starejše in enodnevne dogodke Festival aktivnega staranja.

Razpis je objavljen na povezavi RAZPIS, prijavnica je dostopna na povezavi PRIJAVA.

Za več informacij pišite na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.