Najava projekta SOPA

Najava projekta SOPA

  • 27.06.2018
  • Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v letu 2016 pričeli s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Projektu se bomo pridružili tudi na Športni uniji Slovenije.

Projekt bo trajal do konca leta 2020, osnovni namen pa je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji pri odraslih prebivalcih ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja.

Slovenija, skupaj z državami Evropske unije, Norveške in Švice, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, tvori regijo, kjer živijo največji porabniki alkohola na svetu. Poraba je v tej regiji dvakrat višja od svetovnega povprečja. Slovenija pa izstopa tudi znotraj te regije. V obdobju od leta 2003 do leta 2014 je Slovenija imela višjo porabo alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca (ta se giblje med 10,3 in 13,5 litra na leto).

Odnos do pitja alkohola v Sloveniji je potrebno nagovarjati celovito in sistematično, če želimo dolgoročno doseči rezultate in vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. SOPA v tem smislu povezuje in združuje tako zdravstveni, socialni in strokovnjake z različnih področij, saj je to edini način, da uspešno nagovorimo to področje. Jeseni 2018 začnemo s pilotom projekta, ko bo vzpostavljeno sodelovanje z vsemi deležniki, ki bodo omenjen pristop izvajali.

Projekt se izvaja v osmih (8) območnih enotah NIJZ oziroma 18 lokalnih okoljih.

Na projektu bomo sodelovali tudi na Športni uniji Slovenije, in sicer bomo na podlagi razpisa izbrali športno rekreativna društva, ki bodo sodelovala pri izvedbi kratkih ukrepov s področja promocije in osveščanja.

Predvidene aktivnosti:

  • diseminacija gradiva o problematiki tveganega in škodljivega poitja alkohola in virov (samo)pomoči
  • sodelovanje s predstavitvami dejavnosti projekta SOPA v določenih lokalnih okoljih, pod koordinacijo območne enote NIJZ in na nanacionalnem nivoju
  • organizacija dogodkov na temo tveganega in škodljivega pitja alokohola
  • promocija pristopa SOPA v svojih medijskih in promocijskih aktivnostih.

Razpis bomo objavili v prihodnjem tednu, športno rekreativna društva, članice ŠUS pa lahko svoj interes po sodelovanju sporočijo na spodaj navedeni elektronski naslov.

Več o projektu lahko najdete na spletni strani https://www.sopa.si/sl/domov/, za dodatne inormacije pa smo vam na voljo na e-naslovu ana.radivo@sportna-unija.si.