Redna letna skupščina Športne unije Slovenije

Redna letna skupščina Športne unije Slovenije

 • 13.03.2018
 • Članice ŠUS vabimo na skupščino Športne unije Slovenije, ki bo v torek, 27. marca v Športni hiši Ilirija v Ljubljani s pričetkom ob 17.30 uri.

Dnevni red:

 1. Otvoritev
 2. Skupščina 27.3.2018
  2.1. Izvolitev organov skupščine
  2.2. Glasovanje na skupščini
  2.3. Dnevni red skupščine
  2.4. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Letno poročilo 2017
 4. Letni načrt dela 2018
 5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP)
 6. Včlanitev Športne unije Slovenije v OKS-ZŠZ
 7. Odstop članice Izvršnega odbora
 8. Razno

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki nam jo pred sejo pošljete po e-pošti na e-naslov spela.orehek@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Vodnikova cesta 155, Ljubljana.

Gradivo:

Predviden program:

 • od 15.30 ure dalje: oddajanje poverilnic za skupščino ŠUS
 • ob 17.30 uri: pričetek skupščine ŠUS