Vključite se v mrežo podizvajalcev programov ŠUS

Vključite se v mrežo podizvajalcev programov ŠUS

  • 10.01.2018
  • Pričeli smo s pridobivanjem sredstev za izvedbo programov ŠUS v letu 2018. Članice tako vabimo, da se priključite tistim programom, ki so skladni z vašimi dejavnostmi.

Športna unija Slovenije bo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018 prijavila spodaj opisane programe, ki bodo vključevali mrežo podizvajalcev. V kolikor bomo uspešni pri kandidiranju na razpis FŠ za posamezni program, bomo sofinancirali izvedbo posameznega programa lokalnim izvajalcem skladno z razpisnimi pogoji Fundacije za šport. Vabimo vas, da se priključite tistim programom, ki so skladni z vašimi dejavnostmi. 

VETER V LASEH
V okviru programa Veter v laseh bo podizvajalec organiziral eno ali več športno-družabnih prireditev za otroke in mladostnike na lokalni ravni. Aktivnosti na dogodku NISO del uradnih državnih tekmovanj in ostalih uradnih tekmovanj Nacionalne panožne zveze. Udeležba na dogodku je za mlade brezplačna.

BREZPLAČNE VADBE ZA OTROKE - VETER V LASEH
V okviru programa Brezplačne vadbe za otroke - Veter v laseh bo podizvajalec organiziral eno ali več skupin vodene vadbe za otroke na lokalni ravni, pri čemer bo vadba potekala eno do dve uri tedensko (1 skupina - 30 ur letno). Vadba ni namenjena za tekmovalni šport temveč športni vzgoji. Vadba je za udeležence brezplačna.

ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAM SLOVENIJA V GIBANJU
V okviru programa Slovenija v gibanju bo podizvajalec organiziral eno ali več športno rekreativnih prireditev za odrasle na lokalni ravni. Aktivnosti na dogodku NISO del uradnih državnih tekmovanj in ostalih uradnih tekmovanj Nacionalne panožne zveze. Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna.

BREZPLAČNE REKREATIVNE VADBE – SLOVENIJA V GIBANJU
V okviru programa Brezplačne rekreativne vadbe – Slovenija v gibanju bo podizvajalec organiziral eno ali več skupin vodene športno rekreativne vadbe na lokalni ravni, pri čemer bo vadba potekala eno do dve uri tedensko (1 skupina - 30 ur letno). Vadba je za udeležence brezplačna.

ZA ZDRAVO ZABAVO
V okviru programa Za zdravo zabavo bo podizvajalec organiziral eno ali več izmen počitniških dejavnosti za otroke na lokalni ravni, pri čemer bodo udeleženci v času počitniških dejavnosti spali doma. Počitniške dejavnosti so namenjene vsem otrokom in niso namenjene tekmovalcem, ki so vključeni v selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ. Obseg športnih dejavnosti v programu počitniških dejavnosti je najmanj 60% celotnega programa.

NARAVI PRIJAZNE ŠPORTNE POČITNICE
V okviru programa Naravi prijazne športne počitnice bo podizvajalec organiziral eno ali več izmen športnega tabora za otroke na lokalni ravni, pri čemer bodo udeleženci nastanjeni na lokaciji športnega tabora. Športni tabor bo namenjen vsem otrokom in ni namenjen tekmovalcem, ki so vključeni v selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ. Obseg športnih dejavnosti v programu počitniških dejavnosti je najmanj 60% celotnega programa.

DAN ŠPORTNE REKREACIJE
V okviru programa Dan športne rekreacije bo podizvajalec v septembru organiziral eno ali več športno rekreativnih prireditev ali dan odprtih vrat na lokalni ravni. Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna.

TEDEN GIBANJA – MOVE WEEK
V okviru programa Teden gibanja – Move Week bo podizvajalec v obdobju med 28.05. in 03.06.2018 organiziral eno ali več športno rekreativnih prireditev ali dan odprtih vrat na lokalni ravni. Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna.

FESTIVAL AKTIVNEGA STARANJA
V okviru programa Festival aktivnega staranja bo podizvajalec organiziral eno ali več športno rekreativnih prireditev za starejše na lokalni ravni. Enodnevni dogodek vključuje vadbo za starejše in/ali testiranje telesne pripravljenosti European Fitness Badge ter delavnico oziroma predavanje s poudarkom na ozaveščanju o pomenu telesne dejavnosti za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost. Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna.

JUTRANJA TELOVADBA 1000 GIBOV
V okviru programa Jutranja telovadba 1000 gibov bo podizvajalec v jutranjem oziroma dopoldanskem času organiziral eno ali več skupin vodene vadbe za starejše na lokalni ravni, pri čemer bo vadba potekala najmanj 30 ur letno. Vadba je za udeležence brezplačna.

ZDRAVO DRUŠTVO
V okviru programa Zdravo društvo bo podizvajalec izvedel testiranje European Fitness Badge in organiziral eno ali več skupin strokovno vodene športno rekreativne vadbe na lokalni ravni, pri čemer bo vadba potekala eno do dve uri tedensko (1 skupina - 30 ur letno). Podizvajalec si bo prizadeval za sodelovanje z lokalnim zdravstvenim centrom/domom in izpolnitvi pogojem za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo. Testiranje je za udeležence brezplačno.

Sodelovanje na programih potrdite s podpisom pisne izjave, ki smo vam jo posredovali preko navadne pošte, in sicer najpozneje do torka, 16.1.2018. V kolikor želite vzorec izjave prejeti po elektronski pošti, nam to sporočite na sus@sportna-unija.si.