Srečanje regijskih koordinatorjev

Srečanje regijskih koordinatorjev

  • 08.11.2017
  • Danes smo v naših prostorih ponovno gostili regijske koordinatorje ŠUS. Osnovni namen srečanja je bil pregled izvedenih aktivnosti in prevetritev idej za prihodnje delo.

Predstavniki osmih regij so v tekočem letu z izvedbo regijskih srečanj in dogodkov sledili ideji povezovanja članic, kar je rdeča nit uvedbe regijske koordinacije. Na sestanku so podali svoj pogled na izvedene aktivnosti in ovire ter priložnosti, s katerimi se pri svojem delu srečujejo.

Sicer pa smo srečanje izkoristili za pregled izvedenih dogodkov v sklopu projekta Slovenija v gibanju ter predstavitvi programa Zdravju prijazna organizacija s poudarkom na testiranju telesne pripravljenosti European Fitness Badge.