MOVE Congress 2017 in skupščina ISCA

MOVE Congress 2017 in skupščina ISCA

  • 09.10.2017
  • Predstavniki Športne unije Slovenije so se udeležili mednarodnega kongresa MOVE Congress 2017, Mednarodne organizacije za šport in kultruo ISCE. Podpredsednik ŠUS je obenem prisostvoval tudi na skupščini omenjene organizacije.

Med 4. in 6. oktobrom je v Birminghamu v Veliki Britaniji potekal že tradicionalni MOVE Congress 2017, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Športne unije Slovenije. Na kongresu s sloganom "Human right to move" (pravica človeka za gibanje) je potekala razprava o odstranjevanju ovir za gibanje v želji spodbuditi h gibanju tudi manj aktivne posameznike. Posebno pozornost so namenili področju preoblikovanja urbanih okolij na način, da bodo prijazna peščem in kolesarjem ter ustvarjanju gibanju prijaznih parkov v mestih. Zadnji dan kongresa je bil namenjen predvsem debati o telesni aktivnosti v naravi ter ustvarjanju aktivnega okolja za otroke z namenom, da se le ti že v času odraščanja čim več gibajo in ustvarijo pozitivne navade in aktiven življenjski slog.

V soboto, 7. oktobra 2017, je potekala volilna skupščina, kjer je Športno unijo Slovenije zastopal podpredsednik ŠUS, mag. Patrik Peroša. Na skupščini so delegati izvolili nov Izvršni odbor in vodstvo organizacije. Ponovno je bil izvoljen dosedanji predsednik, g. Mogens Kirkeby, ki mu omenjeno funkcijo zaupajo že deset let. Poleg volitev so na skupščini obravnavali poročilo predsednika in generalnega sekretarja za leti 2016 in 2017, pregled projektov ISCA za obdobje od 2015 do 2017, strategijo ISCA za obdobje od 2017 do 2021, finančno poročilo za leto 2016, finančni načrt za leti 2018 in 2019 in poročila o delovanju organizacije na različnih kontinentih. 

Sočasno je v soboto potekal tudi zaključni sestanek partnerjev projekta Active School Communities, v katerem sodeluje tudi Športna unija Slovenije. Podan je bil pregled rezultatov projekta, nato pa je potekal razgovor o nadaljnih aktivnostih projekta in možnostih za njegovo trajnostno izvajanje.